Dane Kontaktowe

 

Verocel-Polska sp. z o.o.
ul. Głogowska 161 lok. 102
60-126 Poznań  
 
tel.: (+48)616630645
fax: (+48)616630646  
 
email: info(at)verocel.pl   
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000084455   
Kapitał zakładowy: 1.250.000 zł
(opłacony w całości)  
 
REGON: 634253724  
NIP: 781-16-99-724  
  
  


Copyright © 2000-2018 Verocel-Polska sp. z o.o.